Úvod

Program Lesnická Evidence Výroby (LEV) slouží pro evidenci činností prováděných v lese spojené s těžbou, přibližováním, odvozem, prodejem a výkupem dříví, pěstební činností, vykazováním mezd a dalších činností.

1. Licence Mini a Číselník se věnují primárně vystavování číselníků a evidenci těžby, přibližování a zjednodušeně i odvozu.

2. Licence Výroba, Výroba+ a Komplet pak rozšiřují možnosti programu o vystavování klasických dokladů (výrobní, odvozní, hmotový a mzdový), evidenci skladových zásob (P, VM, OM, ES), evidenci pěstební činnosti a dalších. Jako podklady lze samozřejmě použít údaje o těžbě a přibližování z již vystavených číselníků.

Struktura

Licenci Mini doporučujeme soukromníkům v těžbě a přibližování. Umožňuje vystavování klasických číselníků s evidencí těžby i přibližování, ocenění práce podle mnoha parametrů a zajistí kvalitní podklady pro fakturaci (výstupní sestavy jsou členěny podle pracovníků). V jedné licenci lze zpracovávat podklady až pro 3 pracovníky (soukromníky). Tím si můžete snížit cenu za licenci až na třetinu!

Licenci Číselník doporučujeme mistrům lesní výroby pro vytváření povinných číselníků a hlášení o těžbě (např. ve vztahu k LČR), evidenci lapáků, výpočet odměn pro dodavatele prací (za těžbu a přibližování), evidenci odvozu a další. Dále tuto licenci doporučujeme správcům obecních a soukromých lesů.

Licenci Výroba doporučujeme všem, kteří chtějí rozšířit možnosti licence "Číselník" o evidenci skladových zásob na lokalitách P, VM a OM, o evidenci odvozu podle klasických odvozních lístků a získat sestavení hrubých mezd za těžbu a přibližování u zaměstnanců.

Licence Výroba+ rozšiřuje možnosti licence "Výroba" především o evidenci pěstební činnosti, evidenci dalších činností při práci v lese a při manipulaci se dřívím a o možnost zadávat mzdové doklady.

Licence Komplet pak umožňuje i evidenci dříví na lokalitě ES, evidovat výkupy a ostatní příjmy a výdaje dříví, převody mezi org. útvary a další.