Výrobní sestavy (pouze licence Výroba , Výroba+ a Komplet )

Náhledy vybraných sestav ve formátu PDF. Pro jejich prohlížení je potřeba program pro otevření souborů typu PDF. Pokud takový nevlastníte, stáhněte si např. Adobe Acrobat Reader.

 • Mzdy:
  • MZD_001 - Hrubé mzdy
  • MZD_002 - Sestava mzdových položek pracovníka přenesených do mezd
 • Zásoby:
  • ZAS_001 - Obrat zásob na "P", "VM" a "OM" podle středisek a úseků
  • ZAS_002 - Obrat zásob na "ES"
  • ZAS_003 - Zůstatek zásob na "P", "VM" a "OM" podle středisek a úseků
  • ZAS_004 - Zůstatek zásob na "ES" podle ES
  • ZAS_010 - Obrat zásob podle středisek, úseků a porostů
  • ZAS_101 - Nekonsignované - Obrat zásob na "P", "VM" a "OM" podle středisek a úseků
 • Výrobní:
  • PRE_001 - Přehled konsignovaných a nepřevzatých výdejů
  • PRE_020 - Přehled výkupu dříví (DČ=39,58)
 • Pěstební:
  • PES_001 - Pěstební činnost podle LS, střediska a úseku
  • Přehledy:PRE_102 - Evidence o původu repodukčního materiálu k obnově lesa a zalesňování podle LS a Revírů
  • Přehledy:PRE_103 - Evidence o původu repodukčního materiálu k obnově lesa a zalesňování podle středisek a úseků
  • Přehledy:PRE_104 - Soupis provedených pěstebních prací podle LS a Revírů
  • Přehledy:PRE_105 - Soupis provedených pěstebních prací podle středisek a úseků
 • Odvoz:
  • Odvoz:ODV_001 - Detailní přehled odvozů dle středisek a úseků (DruhČinnosti 31,33,36,37)
 • UCE:
  • UCE:UCE_001 - Pohyby hmoty pro účtování v UCE (pouze DS=1)