Pro koho je program určen ?


  • Pro pracovníky (soukromníky) v těžbě a přibližování pro zpracování podkladů k fakturaci.
  • Pro dodavatele těž. prací pro vytváření povinných číselníků, evidenci problematických lapáků, vymzdívání těžařů, ...
  • Pro zadavatele těž. prací pro kontrolu odevzdávaných číselníků, výpočet ceny za provedenou těžbu, sortimentaci dříví, ...
  • Pro správce obecních a soukromých lesů
  • Pro majitele lesů